कविता

समय अस्वमेघ

प्रविण राई जुमेली / अमूर्त छ टापहरु आभास ध्वनित भएको यात्राहरुमा

भन्दैछ हिमसैल रे

झुल्के घाम यहाँ भन्छन् पसीना छरी द्दौ चर माटो बाटो बनाएमा राष्ट मज्बुत बन्दछ

र छुटन नहुने बुँदाहरु

मुकुन्द प्रयास/ यसपाली लेखिएछ भने संविधान,

मनको उचाई

भोगेन्द्र पारदर्शी/ आधुनिक भएर के गर्नु आवरण