Government Offices


1. Lok Sewa Aayog, Purwaanchal
2. Radio Nepal Chhetriya Prasaran Kendra, Debrevas
3. Chhetriya Sangrahalaya (Regional Museum)
4. Napi Sakha
5. Resam Kheti Bikash Karyalaya
6. Malpot Karyalaya
7. Jeella Vhu-Sanrachhayan Karyalaya
8. Koshi Anchal Aayurved Aousadhalaya
9. Jeella Sichai Karyalaya
10. Jeella Siksha Karyalaya
11. Jeella Ban Karyalaya
12. Chhetriya Khanepani Karyalaya (Eastern Regional Monitoring & Supervision Office)
13. Gharelu Tatha Sano Udyog Bikas Samiti (Main Branch Office)
14. Karagar Sakha
15. Dhankuta Jeella Adhalat (District Court)
16. Sadak Division Karyalaya No.4, Dhankuta
17. Chhetriya Yojana Karyalaya
18. Jeella Sahakari Karyalaya
19. Sakha Tathiyanka Karyalaya
20. Jeella Bikas Samiti Ko Karyalaya
21. Jeella Pasu Sewa Karyalaya
22. Jeella Prahari Karyalaya
23. Jeella Hulak Karyalaya
24. Jeella Swasthiya Karyalaya
25. Jeella Krishi Bikas Karyalaya
26. Punorabedan Adhalat
27. Chhetriya Shiksha Nirdeshanolaya Purwanchal
28. Chhetriya Swathiya Talim Kendra, Purwanchal
29. Punarabedan Sarkari Okil Karyalaya
30. Aawas Tatha Sahari Bikas, Purwanchal Chhetriya Nirdeshanalaya
31. Nagar Bikas Samiti
32. Dhankuta Nagapalika
33. Rastriya Anusandhan Jeella Karyalaya
34. Purwanchal Chhetriya Swasthiya Sewa Nirdeshanalya
35. Sanchya Kosh Purwanchal Chhetriya karyalaya
36. Shree Anashrith Light Battary, Salleri Barek
37. Kosh Tatha Lekha Niyentrak Karyalaya
38. Mahila Bikas Sakha
39. Agriculture Research Center (Bagwani), Paripatle
40. Rastriya Banijya Bank
41. Dhankuta Khanepani Upavokta Samiti
42. Jeella Nirbachan Karyalaya
43. Jeela Pravidik Karyalaya