उच्च रक्तचाप (Blood Pressure) सम्बन्धी जानकारी

Published On: In Category: स्वास्थ्य खबर

तलका इमेजहरुलाई क्लिक गरी सामाग्रीहरु सहज रुपमा पढ्न सकिन्छ । स्रोतः शहिद गंगालाल हृदयराोग केन्द्र

 

Related Tag: Health Tips