खै के थपिन्छ

Published On: In Category: साहित्य

      हेमचन्द्र नेपाल

कलम मा मसि थपिन्छ,

डटपेनमा कहाँ थपिन्छ ।

दालमा पानी थपिन्छ,

भातमा चामल कहाँ थपिन्छ ।

आस्थायी कर्मचारीको म्याद थपिन्छ,

अवकास कर्मचारीको के थपिन्छ ।

सरुवा कर्मचारीको रमाना लिने म्याद थपिन्छ,

मलामी को बाटो म्याद कहाँ थपिन्छ ।

गाडीमा तेल थपिन्छ,

पहिले नै किनेकालाई गाडी किन थपिन्छ ।

नेतालाई सुविधा थपिन्छ,

जनतालई के थपिन्छ ।

विरामीलाई पुनः जाँचेपछि औषधि थपिन्छ,

किन्ने पैसा नहुनेलाई के थपिन्छ ।

राष्ट्रपतिमा उप राष्टूपति थपिन्छ,

सिंगो राष्ट्रमा टुक्रे कहाँ थपिन्छ ।

वार्ता गर्नेहरुको संख्या थपिन्छ,

वार्तामा बस्नेहरुका उमेर कहाँ थपिन्छ ।

हाम्रो देशमा चलखेल मात्र थपिन्छ,

अब दोहो¥याई भोट माग्नेलाई के थपिन्छ ।

वार्ता गर्ने म्याद थपिन्छ,

चिया नास्ता किन थपिन्छ ।

खोई के थपिन्छ के थपिन्छ,

नेपाली जनतलाई खाली खुई मात्र थपिन्छ ।।

         धनकुटा