भन्दैछ हिमसैल रे

Published On: In Category: साहित्य

झुल्के घाम यहाँ भन्छन् पसीना छरी द्दौ चर

माटो बाटो बनाएमा राष्ट मज्बुत बन्दछ           

खाने हो पसिना आफ्नो बचाई पसिना अनि  

देशलाई भिजाएर हरियो पार्नू झन् अनि         

 भन्दै बादल घुम्दैछ हेर आकाशमा पर            

साच्चै लागि परे देखि के के हुन्न यहाँ भन        

साथी कोयली डाँफे छन् साक्षी चैं जुन घाम छन्   

पानीका झरना झन् झन् मीठो सगींत भर्दछन्     

गााउँदै गीत के राम्रा उडेका बनमा चरी         

हामीलाई खुसी पार्ने सृष्टिमा छन् थरी थरी 

बुझ्न सक्नु यहाँ पर्छ बुझ्नेलाई जता तता 

दिव्य चक्षु भए देखि, के राम्रो धरती अहा          

यस्तो गीत सुने देखि फूलेको फूल सुन्दर        

देख्दा यो मन उफ्रन्छ राष्ट निर्माणमा अब       

के खाँचो कहिले हुन्थ्यो भन्दै तम्मर वग्दछन    

राष्ट मज्बुत बन्नाले पाउँने इज्त पाउँछन्          

चेतना राष्टको सारा राष्टमा पसिना भए         

के खाँचो कहिले हुन्थ्यो भन्दै छ हिम शैल रे

गोपाल पौडेल बसन्त

धनकुटा–५, कर्मिटार